Amnesti for driftsfellesskap


03.02.15 Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannens Landbruksavdeling har sammen med landbrukskontorene en oppgave i kontrollere blant annet at opplysninger gitt i søknader om tilskudd er korrekte. Fylkesmannens Landbruksavdeling (FMLA) i Vestfold har nå opplyst om at Landbruks- og matdepartementet i forbindelse med nytt regelverk for produksjonstilskudd, har
gitt amnesti for driftsfellesskap. Foretak i driftsfellesskap som melder seg til kommunen innen 1. mars 2015, vil ikke få krav om tilbakebetaling eller avkorting.

Les mer hos FMLA i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag