Ammuku på beite


04.07.18 Silje Eckdahl er nestleder i Vestfold Bondelag og leder av TYR Vestfold. Hun har sendt et innlegg til vestfoldavisene om beitesesongen. Her kommer TYR med gode råd til dem som møter beitene dyr. Hun ber også folk om å respektere båndtvang på hund. Innlegget har stått i flere lokalaviser. 


Ammeku på beite Foto Tyr

 

Friluftsliv i beiteområder 

 

Beitesesongen er allerede i gang over det ganske land, og den byr som vanlig på både gleder, men også utfordringer. En ser at det kan oppstå uønskede situasjoner mellom storfe på beite og mennesker som oppholder seg i beiteområdene.

 

TYR anser den allmenne kunnskapen om dyrs atferd og behov som noe begrenset, og mener at økt kunnskap kan bidra til å unngå uønskede situasjoner med ammeku og kalv.

 

Naturlig morsinstinkt 

Å hevde at kyr på beite er aggressive er feil. Kyr som går sammen med kalven sin – noe som i utgangspunktet er positivt – opptrer helt normalt i forhold til å forsvare kalven sin fra alt som virker truende. Hvor sterkt dette beskyttelsesinstinktet er varierer mellom kyr. Men en vet at det er først og fremst i de to første ukene av kalvens liv at dette er en utfordring. Senere vil instinktet avta noe. Men kua vil mest sannsynlig alltid ønske å beskytte
avkommet sitt mot for eksempel rovdyr. Hunder vil ofte oppfattes som rovdyr. Morsinstinkt vil ligge latent i alt storfe uansett rase. Men kyr som ikke går med diende kalv, eller kviger, vil med stor sannsynlighet ikke angripe.

 

Flere kyr på beite 

Det er et politisk ønske om økt utnyttelse av arealer som bare kan benyttes som beite til drøvtyggere. De siste årene har det vært en økning i antall ammekuprodusenter i Vestfold noe som også betyr flere kyr med kalv på beite. Dette er både god dyrevelferd, bra for kulturlandskapet og er med på å holde stier og ferdselsårer åpne.

 

TYR, som er avls og interesseorganisasjonen for storfekjøttprodusentene, ser at det kan være fornuftig å komme med noen tips i forhold til hvordan turgåere og andre bør opptre i forhold til beitende storfe.

  • Opptre rolig, vis hensyn og hold avstand til dyra
  • Ikke oppsøk eller gå mellom dyra. Pass godt på at du ikke går mellom ku og kalv
  • Hold hunden i bånd. Dersom en eller flere kyr opptrer truende, slipp hunden
  • Husk at dersom du har med bærbøtte kan dette bli oppfattet som bøtte med kraftfôr av dyra

Dyreeiers ansvar 

Den som slipper dyr på beite har selvsagt et ansvar for å ikke slippe dyr med avvikende adferd og å forholde seg til gjeldende lover og regler. Enhver husdyrprodusent blir glad om turgåere og andre melder fra om de ser noe som ikke er som det burde. Legg merke til fargen på øremerkene dyra har og eventuelt klaven på bjella. Den kommunale landbruksforvaltningen kan hjelpe til med å finne ut hvem dyreeieren er.

 

TYR Vestfold  ønsker en god beitesommer for både folk og fe!

 

Silje Eckdahl

Leder TYR Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag