Alternativ utbygging på Borgheim – nødvendig og mulig!


20.01.19. -Det kan bli både flaut og vanskelig for politikere i Færder å bygge ned matjorda på Borgheim Syd nå når Koht Arkitekter har vist at det er helt unødvendig og heller ikke gir en ønsket sentrumsutvikling på Borgeheim! Det er så bra at noen arkitekter og eiendomsutviklere nå jobber for løsninger som sparer matjorda! sier Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold og viser til innspillet
fra Koht arkitekter i fredagens Tønsberg BladALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag