Alle vekst i kjøttfêproduksjonen skjer ikke i kornområdene


01.12.18.  I Bondebladet og Nationen denne uka blir det framstilt som at all vekst i ammekuproduksjonen skjer i kornområdene. – Dette er ikke riktig, skriver seniorrådgiver Anders Huus i et svarinnlegg til Bondebladet. Både på Vestlandet og i Trøndelags dal- og fjellbygder gikk riktignok antall produsenter ned fram mot 2015, men denne trenden er nå snudd. Les
artikkelen i Bondebladet.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag