Alle må få muligheten!


05.11.19. -Vi er stolte av å være landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon, sier Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag, men skynder seg å legge til at det er plass til flere medlemmer! Lokallagene i Vestfold har fått klar beskjed om at alle som tar over en gård bør kontaktes og få muligheten til å bli med i Bondelaget. Nå er det dessuten en ekstra vervepremie ut
året…


Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag

Hvordan kan du bli medlem?

Her er det flere muligheter:

 1. Finn ut hvem som er leder i ditt lokale bondelag og kontakt han eller henne
 2. Ring til fylkeskontoret på telefon 33 36 32 00 eller send epost til vestfold@bondelaget.no
 3. Du kan også melde deg inn på nettsidene til Bondelaget 

 

Vervepremier hvis du verver andre!

Kjenner du noen du kan spørre om de vil være medlem? Da kan du melde dem inn. For hvert medlem du verver, kan du få 

 • et gavekort på kr 400,- på Felleskjøpet. 
 • Bondelaget populære BONDE-T-skjorte.
 • delta i loddtrekning blant alle som verver (1 verving = 1 lodd). Det trekkes tre vinnere som får gavekort i nettbutikken
 • Beste enkeltverver i landet inviteres på årsmøtet i Bondelaget 2020!

Ekstra vervepremie i Vestfold i perioden 1.oktober – 31.desember 2019:

 • En billett til Dyrsku’n 2020 per nytt medlem som verves!

Husk å oppgi at du er verver, slik at du kan hente ut vervepremien.

 

 

Og som om at det ikke var nok er det en ekstra påskjønnelse for de lagene som verver flest: 

 • Beste lokallag med høyest medlemsvekst får tur til Oslo med reise og opphold dekket for ti personer, med både faglig og sosialt innhold.
 • Fylkeslag med høyest medlemsvekst får bondelagskokken til disposisjon for fylkeslaget for en kveld

Les mer om verving på Bondelagets nettsider. 

 

Hvorfor være medlem1

Hvorfor skal man være medlem i Norges Bondelag, da?
 

Det er mange gode grunner til å være medlem i Norges største interesseorganisasjon for landbruk og matproduksjon. Hver eneste dag arbeider Norges Bondelag for å bedre vilkårene for norske bønder og et landbruk over hele landet og for å synliggjøre landbrukets betydning i samfunnet.  For andre er det kanskje like viktig å få være med på sosiale og faglige arrangement i lokallaget. Her har vi listet
opp noen gode grunner for å melde seg inn:
 • Vi er over 63 000 medlemmer, og vi er godt organisert
 • Vi er en demokratisk organisasjon
 • Vi har innflytelse i saker som angår landbruk og matproduksjon
 • Vi gjør landbruket synlig
 • Vi mobiliserer til kampanjer og aksjoner
 • Vi hjelper enkeltmedlemmer i vanskelige saker
 • Vi gir faglig og sosialt felleskap
 • Vi har framforhandlet gode rabattordninger
  • Landbrukets eget fordelsprogram AGROL  med rabatter på drivstoff (opptil 82 øre literen ut året!), telefon, byggevarer, bil, hotell med mer.
  • Landkreditt Bank;
   • Gebyrfri nettbank, gebyrfrie medlemskort og vekstkonto med bankens beste innskuddsrente. Gode betingelser på lån og driftskreditt
   • Høy kompetanse på rådgivning innen bank og investering
  • Forsikring
  • Du får Bondebladet og rabatter på 25-50% på aviser og tidsskrifter hos Tun Media; Nationen, Norsk Landbruk og traktor, samt halv pris på rubrikkannonser på Tuntorget

Medlemsfordeler

 

Kan jeg være medlem hvis jeg ikke er bonde?

Absolutt! Omtrent halvparten av medlemmene våre er ikke bønder og er personlige medlemmer. At så mange uten egne eierinteresser i landbruket ønsker å støtte norsk landbruk på denne måten, gir Norges Bondelag ekstra styrke. Det gjør Norges Bondelag til noe mer enn en fagforening for bønder.

Norges Bondelags sentrale oppgave er å jobbe for økonomiske og sosiale rammebetingelser som kan sikre rekruttering til landbruksnæringa. Dette er viktig for alle som ønsker aktivt landbruk i hele landet. Norges Bondelag arbeider i tillegg for: 

 • At forbrukerne skal sikres trygg og ren mat som de vet hvor kommer fra
 • Livskraftige bygdesamfunn i hele landet
 • Et sterkt jordvern
 • Sikre markedet for norske landbruksprodukter
 • Synliggjøre norsk matproduksjon for forbrukere
 • Skape vekst for nye næringer, som lokalmat, gårdsturisme og Inn på tunet

 

For at alle skal “føle seg hjemme” har vi ulike medlemsskap;

 • bruksmedlem (for bønder og grunneiere)
 • selskapsmedlem (for samdrifter og driftsselskap)
 • husstandsmedlem (for deg som bor sammen med en bonde el grunneier)
 • personlig medlem (for deg som ikke er bonde el grunneier, men som ønsker landbruk og levende bygder i hele landet. NB!Rabatt for pensjonister og ungdom)

 

Les mer om de ulike medlemsskapene her og meld deg inn

 

En fornøyd org sjef Elin Røed

Ikke rart org.sjef Elin Røed mener alle må få mulighet til å bli medlem i Norges Bondelag!

 

Hvorfor være medlem


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag