Alle lokale bondelag i Vestfold har gjennomført sine årsmøter.


12.11.15.  Alle de lokale bondelaga i Vestfold har nå gjennomført sine årsmøter.  Mange lokallagsledere har tatt gjenvalg.  Men noen utskifter blant lokallagslederne er det: I Nøtterøy/Tjøme Landbrukslag er Åsmund Bjertnæs valgt til ny leder.  Borre og Undrumsdal Bondelag har valgt Jan-Einar Apeness til ny leder, i Sem Bondelag er Lars Rom ny leder, og i Sandar Bondelag har Hans Edvard Moe Østby
påtatt seg ledervervet.  I de øvrige laga er leder, og noen steder også hele styret, gjenvalgt.  Medlemmer i fylkesstyret og ansatte på kontoret har deltatt på årsmøtene og orientert om nytt og nyttig fra Norges Bondelag og fra fylket.  Se hele oversikten over lokallagsledere hos Vestfold Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag