Alger kan erstatte soya


10.07.14 Alger kan i framtida bli en alternativ proteinkilde til soya. I dag importerer vi det meste av råstoffene til kraftfôr for husdyr og fiskeoppdrett. Bioforsk i Bodø driver omfattende forskning på alger, og har blant annet undersøkt vekstpotensial og matkvalitet av 500 typer lokale rødalger.

Alger er en ressurs som en ikke vært så flinke til å utnytte i vesten. I Asia har de en lang tradisjon for å bruke makroalger til mat og andre sammenhenger. I Asia høstes alger som regel i naturlige bestander, mens her i Norge ligger det godt til rette for å kultivere og dyrke alger.

Se video om algedyrking hos BioforskALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag