Aktivt årsmøte i Botne og Hillestad Bondelag


01.11.16 Torsdag hadde Botne og Hillestad Bondelag årsmøte på Klubbhuset på Gullhaug. Det var godt oppmøte med 20 medlemmer. Det var god stemning og mange som hadde meninger og spørsmål. De vanlige årsmøtesakene ble diskutert. I tillegg ble det oppnevnt en arbeidsgruppe for Åpen Gård 2017, og situasjonen med kommunesammenslåing og lokalisering av landbrukskontoret ble diskuert. Fra fylket deltok Elin Røed
som da var hjemme i eget lokallag. Hele styret med vara ble gjenvalgt.


ÅM Botne og Hillestad Årsmelding Christel Haugerud

Sekretær Christel Haugerud gjennomgår årsmeldinga.

 

Årets lokallag i Vestfold 

Lokallaget har i arbeidsåret gjennomført ordførerbesøk, medlemsmøte, temamøte, gårdsbesøk for barnehage, markvanding og Åpen Gård. Laget har hatt jevn og god aktivitet, med arrangement både for egne medlemmer og rettet mot politikerer eller folk flest. Dette gjorde at Botne og Hillestad Bondelag ble kåret til årets lokallag på årsmøtet i Vestfold Bondelag. Dette ble feiret med bløtkake på
temakvelden.

 

ÅM Botne og Hillestad Pizza pause

Det var god tid til pizza, kaffe og prat i pausen.

 

ÅM Botne og Hillestad Røed spørsmål

Elin Røed fra fylkeskontoret var gjest i eget lokallag. Medlemmene hadde flere spørsmål og meninger som kom fram. Her er det Jon Helgestad som har ordet.

 

ÅM Botne og Hillestad Nytt styre

Hele styret ble gjenvalgt. Bak fra venstre Tom Rune Gravningen (3. vara). Anders Kvan Rygh (1. vara), Åsmund Hagen (styret), Jan Egil Sølvernes (leder), Sjur Ove Rygh (kasserer), Camilla Røed (nestleder) og Christel Haugerud (sekretær). 2. vara Nils Ole Kalager var tilstede, men rakk å reise før vi tok bilde.

 

ÅM Botne og Hillestad Velkommen

Alt klart for årsmøtet! Botne og Hillestad Bondelag sender ut en hyggelig invitasjon og årsmelding med bilder til alle medlemmer.

 

Takk til Camilla Røed for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag