Aktive vestfoldinger på Bondetinget


14.06.17 Anne Helene Bruserud holdt innlegg om landbruksutdanning og kompetansekrav i generaldebatten på Norges Bondelags årsmøte. -Dagens landbruksutdanning er klar for en revisjon, sa Bruserud. -Vi må sikre en god utdanning for den eleven som vil bli avløser, for den eleven som skal overta gård og for den eleven som vil videre på høyere utdanning. Hun oppfordret også Norges Bondelag til å bestemme seg for hva et kompetansekrav skal
inneholde og hvem det bør gjelde for. Les mer om dette og flere andre innlegg i generaldebatten.


NB årsmøte 140617 Vestfold på talestolen

Anne Helene Bruserud på talerstolen. I forgrunnen sitter landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

 

Henstilling til Norges Bondelag 

Etter sitt innlegg leverte Anne Helene Bruserud en henstilling fra Vestfold Bondelag. Der ber vi styret og ledelsen i Norges Bondelag om å prioritere en helhetlig utredning og diskusjon i organisasjonen om landbruksutdanning. Dette gjelder både videregående opplæring og tilbud om voksen- og videreutdanning. Dette bør også knyttes til en avklaring om hva vi legger i et kompetansekrav og hvem dette bør gjelde for.

 

Norges Bondelag må kunne bruke sitt apparat til å påvirke både innhold og struktur på utdanningsforløpet for landbruket. Vi må se høringer og endringsprosesser i sammenheng, og ha klart for oss hva slags utdanning næringa trenger og ønsker. Vi må som organisasjon være i forkant når myndigheter starter et arbeid med evaluering og endring av utdanningsløp og læreplaner.

 

Vestfold Bondelag ønsker at det skal legges vekt på å opprettholde den videregående utdanninga som en praktisk utdanning som sikrer nok og relevant praksis. Vi må være villige til å gjøre endringer i utdanningssystemet. I tillegg til å ha gode utdanningsløp for ungdom som skal ta over slektsgården, trengs det fokus på praktiske utdanninger for kandidater som skal videre på høgskole/universitet. I deler av landbruket er
det også et stort behov for ansatte avløsere, gårdsarbeider og driftsledere. Det må sikres at norsk ungdom ser det som en mulighet å kunne jobbe som ansatt i ulike landbruksforetak.

 

Digitale kart i landbruket 

Hans Edvard Holtung etterlyste i sitt innlegg en prioritering av digitale kartløsninger for landbruket. Dette kan virkelig forenkle bondens hverdag. I tillegg blir det enklere å utforme treffsikre tilskudd som kan ta hensyn til det enkelte jorde. Det blir også enklere for forvaltningen å gjennomføre nødvendig kontroll.

NB årsmøte 140617 Hotung innlegg

Hans Edvard Holtung kom med gode eksempler på hvordan digitale kart og dataflyt kan forenkle bondens hverdag, og bidra til kvalitetssikring av produksjonen.

 

 

NB årsmøte 140617 Harald Lie replikk 

Harald Lie med replikk til innlegg om grunneiers rettigheter i forbindelse med utbygging av veier og annen infrastruktur

 

NB årsmøte 140617 Vestfoldbenken

Hele vestfoldbenken. Fra venstre: Silje Eckdahl, Anne Helene Bruserud, Hans Martin Gran, Hans Kristian Teien, Hans Edvard Holtung, Harald Lie, Thorleif Müller og Elin Røed.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag