Aktive utsendinger på årsmøtet til Norges Bondelag


Publisert: 15.06.2023

Både Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag stiller med fulle delegasjoner under årsmøtet til Norges Bondelag denne uka. I generaldebatten på onsdag hadde i alt fire av utsendingene fra de to fylkeslagene innlegg.

Aller først ut i generaldebatten var nestleder i Vestfold Bondelag, Inger Synøve Johnsen. I sitt innlegg tok Inger Synøve opp at Norges Bondelag skal være for alle. – Bondelaget skal være for alle, uansett produksjon må vi være svært oppmerksomme på at alle blir hørt,- understreket nestlederen i Vestfold Bondelag.

Les hele innlegget til Inger Synøve Johnsen her

 

Leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland hadde fokus på viktigheten av politisk vilje som grunnleggende premiss for landbruket. Flatland understreket at både nytt tallgrunnlag og opptrappingsplan må på plass, men at den politiske viljen til å gi landbruket rammevilkår som kan sikre en mulighet for inntektsutvikling på linje med andre grupper, er helt avgjørende.

Les hele innlegget til Trude Flatland her

 

Mikkel Aanderaa, utsending fra Telemark Bondelag, fokuserte på norskprodusert frukt og grønnsaker som del av den norske matvareberedskapen. – Vi  importerer mykje frukt og grønt som like gjerne kunne ha vore produsert i Norge. Men alle ledd i verdikjeda må vere med på laget om vi skal auke norsk produksjon, understreket Aanderaa.

Hele innlegget til Mikkel Aanderaa kan du lese her

 

Siste innlegg på dag én av Bondetinget fra Vestfold og Telemark ble holdt av Karin Langaas. Langaas hadde medlemsverving til Bondelaget og rekruttering til næringa som tema. Hun hadde blant annet en klar oppfordring til de lokale valgnemndene i Bondelaget. – Finn de unge og ta de med i styret. Det skaper engasjement, framtidstro og mye læring å ha hele aldersspekteret med i styret, – understreket Karin Langaas.

Det må også nevnes at Tjølling bondelag ble løftet frem som et lokallag som tar bondehelse på alvor i Leders tale. De arrangerer blant annet både bondepub og bondetrim, og er på den måten med på å passe på bondens psykiske helse. -Stor takk til alle lokallagene for alt dere gjør for medlemmene! sa bondelagsleder Bjørn Gimming

Det var selvsagt Vestfoldbenken fornøyde med!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag