Aktiv Vestfoldbenk på Bondetinget


05.06.14 Bondetinget 2014 på Lillehammer er i gang. I onsdagens generaldebatt var utsendingene fra Vestfold aktive. På bildet ser dere Dag Fredrik Eftedal som holdt innlegg om å tenke lenger framover enn nåværende regjerning sannsynligvis vil bli sittende. I sommer må vi ikke klage, men vise fram det beste vi har. Hans Edvard Holtung hadde innlegg om at å være stor ikke er det samme som å bli heltidsbonde fordi produksjoner er sesongbetonte.
Vestfoldingene var også aktive med replikker til andre innlegg i debatten. Les mer for å se flere bilder.


Årsmøte 14 Dag Fredrik talerstol

Dag Fredrik Eftedal på talerstolen på Bondetinget

 

Langsiktig tenking 

Dag Fredrik Eftedal var som vanlig svært engasjert under sitt innlegg. Han startet med å fortelle at han er stolt av jobben Bondelaget har gjort under fohandlingene, bruddet og aksjonene. Vi er gode på å være en kamporganisasjon. -Men vi må tenke lenger fram, sa Eftedal. – i et generasjonsperspektiv. På sikt vil vi oppleve tida med Erna, Sylvi og Siv som en hump på veien. Nå må vi være saklige, blide og utadvendte. Vi må ikke klage eller
gå inn i enhver håpløs diskusjon, men vise fram detr beste vi har i norsk landbruk. Dette er viktig med tanke på rekruttering til landbruket.

Årsmøte 14 Holtung talerstol

Hans Edvard Holtung under sitt innlegg på Bondetinget

 

Heltid/deltidsdiskusjonen er en avsporing 

– Du blir ikke automatisk heltidsbonde selv om du blir større, sa Hans Edvard Holtung i sitt innlegg. Bønder som driver stort med korn, frø og potet må leie inn hjelp i periodene med mye arbeid. Likevel har de kapasitet til å jobbe med noen annet om vinteren. Holtung ga flere gode eksempler på hvor håpløs forsøket på å skille mellom heltid og deltidsbønder er. Selv produserere Holtung 120 tonn gris, det er 600 000
middagsposjoner, og 200 tonn korn som er nok til 400 000 brød. Ved siden av har han en jobb i oljeindustrien, og der produserer han ingenting som kan spises. Kornet og kjøttet er like mye verd uansett hvilke tilleggsinntekter bonden har. -Jeg kan ikke drive med “sportsrullering” av korn om vinteren for å bli heltidsbonde, sa Holtung i sitt humørfylte innlegg som lokket fram latter i salen. 

 

Replikker 

Årsmøte 14 Torp og Lie

 

Både leder Hans Edvard Torp og nestleder Harald Lie var begge aktive med replikker til andres innlegg. Lie støttet forslag om kompetansekrav i landbruket. Torp la blant annet vekt på samhold over hele landet og et samla budskap til politikerne både fra kornområder og grassområder.

 

Utsedninger fra Vestfold 

Årsmøte 14 benken

Vestfold har etter medlemstallet seks utsendinger i tillegg til fylkesleder. Fra venstre ser dere Birgitte Ringdal Brekke, Hans Edvard Holtung, Hans Kristian Teien, Dag Fredrik Eftedal, Elisabeth I Hokstad, Harald Lie og Hans Edvard Torp

 

Leders tale 

Et av høydepunktene i årsmøtet var talen til leder Nils T Bjørke.

Les mer om Bjørkes tale hos Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag