Aktiv Vestfoldbenk på Bondetinget


09.06.16 Årsmøte i Norges Bondelag er i gang. Onsdag var leders tale og generaldebatt hovedsakene. Utsendingene fra Vestfold var aktive både med innlegg og replikker. Viktige saker som muligheter for prissamarbeid på produsentnivå på grøntsektoren (GPS), kompetansekrav i landbruket og investeringer i jordveien var tema vestfoldingene tok opp. Årsmøtet går over to dager og samler over 300 delegater, gjester og ansatte for å
peke på veien videre for Norges Bondelags arbeid.


Årsmøtet ble innledet med tale av leder Lars Petter Bartnes.

Les mer om leders tale hos Norges Bondelag

NB Årsmøte 080916 Thorleif Müller Innlegg

Fylkesleder Thorleif Müller forklarer hvordan grøntprodusentene samarbeider gjennom GPS, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd. Det er helt avgjørende å ha rett til prissamarbeid på produsentnivå i produksjoner der det ikke er samvirkeaktører med markedsreguleringsansvar. Dette må både tillitsvalgte og ansatte i Bondelaget ha kunnskap om, og en så viktig ordning bør omtales i Næringspolitisk Program for Norges Bondelag som skal
vedtas på torsdag.

 

NB Årsmøte 080916 Harald Lie Replikk

Nestleder Harald Lie benytter anledningen til å ta replikk på et innlegg om gjennomføring av vanndirektivet og bondens rettigheter.

NB Årsmøte 080916 Anne Helene Sommerstad Innlegg 

Anne Helene Sommerstad holder innlegg om kompetansekrav i landbruket. Vestfold Bondelag ønsker et kompetansekrav, men mener vi må utrede hva vi legger i dette. Nå råder det stor usikkerhet om hva et kompetansekrav skal inneholde, hvem det skal gjelde for og hvilke mydigheter som skal håndheve det. Kompetanse kan heller ikke bare være teori. Praksis må også verdettes.

NB Årsmøte 080916 Dag Fredrik Eftedal Innlegg

Dag Fredrik Eftedal holdt innlegg om klimatilpasning. -Nå må vi grøfte med det tilskuddet vi har! Han trakk også fra at investering i vanningsanlegg også har god effekt.

NB Årsmøte 080916 Inger Martha Skjelland Innlegg

Inger Martha Skjelland er utsending for Norges Bygdeungdomslag. Hun holdt innlegg om opplæring av politikere og fortalte om at Bygdeungdomslaget arrangerer Landbruksakademiet for ungdomspolitikere. Dette oppfordret hun alle fylkeslag til å gjennomføre.

 

NB Årsmøte 080916 Samtale med Dale i pausen

Landbruksministeren, Jon Georg Dale, besøkte Bondetinget og holdt innlegg. Vestfoldingene var kjapt på i pausen og fikk en prat med han. De hadde blitt provosert av at Dale mener vi ikke kan subsidiere grovfôrproduksjonen i kornområdene ved å gi tilskudd til dette i sone 1. Thorleif Müller og Harald Lie hadde flere gode eksempler fra Vestfold på at det er mye areal i sone 1 som ikke er egnet til korn. Her fikk de brukt for de gode eksemplene medlemmer har sendt
inn til Vestfold Bondelag i løpet av forhandlingene.

Les mer om Dales innlegg hos Norges Bondelag

 

NB Årsmøte 080916 Vestfolddelegater 500

Vestfolddelegatene: Bak fra venstre: Jan Einar Apeness, Dag Fredrik Eftedal, Thorleif Müller, Harald Lie, Hans Martin Gran, Hans Edvard Torp (leder kornutvalget), Hans Edvard Holtung. Foran: Inger Martha Skjelland (NBU), Anne Helene Sommerstad, Elisabeth Hokstad (leder valgnemnda) og Elin Røed (org sjef)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag