Aksjonsutvalget samlet


24.03.18. I forrige uke samlet Vestfold Bondelag aksjonsgruppa til planleggingsmøte for aksjoner ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene. Målet for Bondelaget er påvirkning i forkant slik at vi får et bedre tilbud fra staten.  Men blir det nødvendig å bryte, må aksjonsplanene være klare og lokallaga motiverte!


Aksjonsutvalget 2018

Aksjonsutvalget i Vestfold Bondelag består av: Fra venstre: Thorleif Müller (fylkesleder), Svein Ivar Ånestad (Våle Bondelag), Silje Eckdahl (nestleder i Vestfold Bondelag), Lars Rom (Sem Bondelag), Erik Grytnes (Andebu Bondelag), Bjørn Dybo Breivik (Stokke  Bondelag) og Jon Olav Svartdal (Vestfold Bygdeungdomslag)

 

 

Aksjonsberedskap i fylket 

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet ei aksjonsgruppe. Denne gruppa har vært samlet for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold. Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette har vi tydelig sett under tidligere aksjoner. Det er derfor et viktig poeng for
Vestfold Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

 

Innspill til forhandlingene 

Lokallaga i Vestfold hadde frist 19. februar for å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. 15 av 18 lokallag har sendt skriftlig innspill. Dette viser at Vestfold Bondelag har et fungerende medlemsdemokrati og at det er engasjement i alle ledd i organisasjonen.

 

Gangen i forhandlingene  

I slutten av april leverer landbruket sitt krav til Staten. Statens tilbud kommer i begynnelsen av mai. Da kan Bondelaget velge å gå til brudd med en gang, eller de kan velge å forhandle. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det blir jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.

 

Møte i aksjonsutvalget mars 2018

I løpet av møtet kom det fram mange gode ideèer til eventuelle aksjoner.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag