Aksjonsgruppa er igang


30.03.19. I forrige uke samlet Vestfold Bondelag aksjonsgruppa til planleggingsmøte for aksjoner ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene. Målet for Bondelaget er påvirkning i forkant slik at vi får et bedre tilbud fra staten.  Men blir det nødvendig å bryte, må aksjonsplanene være klare og lokallaga motiverte!


Aksjonsberedskap i fylket 

På samme måte som i tidligere år har Vestfold Bondelag opprettet ei aksjonsgruppe. Denne gruppa har vært samlet for å komme med ideer og legge konkrete planer for eventuelle aksjoner i Vestfold. Noe av Bondelagets styrke er den lokale forankringen med lokallag i nesten alle kommuner i landet. Aksjoner som involverer lokallagene bli derfor svært synlig for mange. Dette har vi tydelig sett under tidligere aksjoner. Det er derfor et viktig poeng for
Vestfold Bondelag at lokallagslederne tidlig er involvert i planene.

 

Innspill til forhandlingene 

Lokallaga i Vestfold hadde frist 15. februar for å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. 15 av 18 lokallag har sendt skriftlig innspill. Dette viser at Vestfold Bondelag har et fungerende medlemsdemokrati og at det er engasjement i alle ledd i organisasjonen.

 

Gangen i forhandlingene  

I slutten av april leverer landbruket sitt krav til Staten. Statens tilbud kommer i begynnelsen av mai. Da kan Bondelaget velge å gå til brudd med en gang, eller de kan velge å forhandle. Når som helst i forhandlingene kan Bondelaget bryte. Det blir jordbruksavtale selv ved et brudd. Da går Statens tilbud til Stortinget, og en eventuell forhandlingsgevinst går tapt.

 

Aksjonsutvalget mars 2019

Fra venstre: Jon Olav Svartdal (Vestfold Bygdeungdomslag), Petter Åsberg Kjennerud (Hof Bondelag), Elin Røed (org.sjef Vestfold Bondelag), Silje Eckdahl (nestleder Vestfold Bondelag), Thomas Pettersen (Lardal Bondelag), Henrik Jebsen Holm (Sande og Strømm Landbrukslag) og Christian N. Apeness (Borre og Undrumsdal Bondelag).


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag