Aksjon Burot 2020


Publisert: 01.06.2020

Denne planta skaper trøbbel for mange. Foto: Astma- og allergiforbundet

Aksjon Burot 2020

Vi oppfordrer hver og en av dere til å bekjempe burot denne sesongen.

Hvorfor?
I Norge bor det 1 000 000 mennesker med pollenallergi.  Av dem er det ca. 20% som har burotallergi med rennende øyne, nese og pustebesvær / noen ganger astma.  Burotpollen er et sterkt allergen som kan gi allergi hos ellers friske personer, også hos voksne personer som aldri har hatt noen allergi før.

Korona. Når koronaen nå herjer i landet vårt, er det ekstra viktig at vi forebygger allergi så godt vi kan.  Allergikere og astmatikere må holde seg så friske som mulig for å være best mulig motstandsdyktige mot evt. koronasmitte.

Burotpollen er det pollenet som gir mest plager for pollenallergikerne nest etter bjørk.
Burotpollen spres kun 100 – 200 m og lar seg derfor utrydde.  Dette er viktigst i tettbygde strøk og rundt idrettsarenaer, skoler, barnehager, alders- og sykehjem. Pollen fra burot spres og er til plage ca. 15. juli til 1. september.

Frøplanter av burot kan vi bekjempe med ugrassprøyting i åker, men vi ser nå at det blir stadig mer av store burotplanter ute i åkrene. Disse etablerte plantene har blitt flyttet ved harving av åkeren fra kantene og ut i åkeren og da klarer vi ikke å bekjempe dem. Bekjemping av burot i jordekantene er viktig for at en ikke får dette problemet ut i åkrene også iflg. John Ingar Øverland i Norsk Landbruksrådgiving Viken.

Hvordan? I åker:
Det går an å velge sprøytepreparater og foreta jordbearbeiding som bekjemper burota. Pløying dreper plantene dersom de er små, rotbiter fra store etablerte planter kan spire opp på nytt.
Jorder som ligger brakk må enten beites eller slås. Sprøyting med glyfosat (Roundoup) anbefales ikke, fordi den dreper alt, og burota sammen med løvetann er kjappest til å etablere seg igjen.  Men sår man etterpå, er det ok.
Veikantene har ikke bøndene ansvaret for, men har dere slåmaskin, vil det være av stor nytte for allergikerne og for deres egne jorder å slå plantene der.
Jordhauger.  Der er burota rask til å etablere seg fordi frøene ofte ligger i jorda.  Jordhauger bør derfor på en eller annen måte «harves over» eller snus / uroes for at ugresset ikke skal få spire.

Når?
Forsøk viser at når plantene er 30 – 40 cm høye, er det meste av plantenæringen i toppen av plantene og røttene på sitt mest sårbare.  Da er det lurt å slå.  Dette viser forskningsresultater gjort av Benedikte Oliver på UMB i hennes bacheloroppgave.
Ellers er regelen for bekjemping innen 15. juli.  Da blomstrer burota og da frigjøres pollen og frø. Hver plante kan avgi 700 000 frø og 40 millioner pollenkorn.  Luking slik man gjør med floghavre, er det beste.
3 uker etterpå: Etterveksten er viktig å luke eller slå før plantene blomstrer igjen.

Dersom bygdekvinnelagene kan lage til dugnader med å slå og luke rundt sine egne områder og andre steder der det er mange mennesker, slik som aldershjem og bygdetun m.m., vil det være svært nyttig. Når man luker er det lurt å bruke hansker fordi plantesaften kan virke irriterende på huden.

Vi har sendt ut mailer til alle barneskoler og barnehager og oppfordret dem til å luke sine områder. For dem lager vi også til en konkurranse med premier til 5 barnehager / klasser som trekkes ut blant de som sender oss mail om at de har luket.

Vi vil gjerne få en tilbakemelding fra de av dere som luker eller slår for å høre om noe blir gjort.  Send gjerne med bilde til region.ostafjells@naaf.no. Følg oss gjerne på facebook:
NAAF region Østafjells.

Mer info om Aksjon Burot og pollen:
https://www.naaf.no/naafs-regioner/region-ostafjells/aktiviteter/burotaksjonen-2020/

Vi ønsker dere en fin sommer og lykke til med deltakelse i Aksjon Burot 2020!

Har du spørsmål om aksjonen? Kontakt:

Ellen Sørby, regionssekretær Revetal, tlf: 481 91 462
Mona Larsen, regionssekretær Skien, tlf:  481 51 294

Kontor Drammen tlf. 32 83 69 10

Se også aksjonsplakat her: Burotplakat 2020

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag