Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling


Publisert: 04.03.2021

Nome vgs, avd. Søve starter nytt 2-årig studie til Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling høsten 2021, som avsluttes våren 2023. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng ved Fagskolen Innlandet. Søknadsfrist er 14. april 2021, via Fagskolen Innlandet

Studiet er tilpasset voksne som er i jobbsituasjon. Studiet gjennomføres med helgesamlinger og gjennomføres i samarbeid med Fagskolen Innlandet.

Studiet retter seg mot bønder/kommende bønder som har sauehold som basisnæring. Fokus i utdanningen er drift og utvikling av landbruksforetak med sauehold som basisnæring og drift og utvikling av foretak som foredler og på den måten nytter naturbaserte råvarer og stedlige ressurser.

Etter fullført og bestått studium oppnås tittelen «Agrotekniker innen sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat». Kompetansen kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller som fagarbeider i landbruk.

Kontaktperson: Irene Ingvaldsen, e-post: irene.ingvaldsen@vtfk.no, tlf: 35 91 87 40/ 35 91 87 00

Nyttig informasjon om studieinnhold, opptakskrav og søknad for fagskoleutdanningen Agrotekniker i Sauehold og lokal foredling finner du mer om her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag