Ærlige betraktninger rundt årets jordbruksforhandlinger


28.05.16. Brita Skallerud besøkte torsdag Vestfold for å orientere om den inngåtte jordbruksavtalen. Forhandlingsutvalget fikk skryt for innsatsen og oppnådd gevinst, men alle var enige om at det i år også kun var en akseptabel avtale som ble undertegnet. Spennende var det også å høre om prosessen rundt det Skallerud betegner som “det mest spesielle jordbruksoppgjøret hun har deltatt i”.


 Thorleif Müller ønsket velkommen og ledet møtet

Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, ledet gårsdagens møte. Han reflekterte litt innledningsvis rundt prosessen, forventninger i forkant, organisasjonens arbeid og til slutt den inngåtte avtalen. -Jeg er imponert over forhandlingsutvalget, både jobben de gjorde og forhandlingsgevinsten de oppnådde. Vi kommer ikke bort fra at vi også i år forhandlet med en regjering hvor FrP gikk til valg på å kutte over 6 milliarder til
norsk matproduksjon og hvor H har uttalt kutt på 1-2 milliarder! -Selv om vi ikke primært er et grasfylke var det viktige gevinster vi oppnådde for fylkets grovfôrprodusenter. Vi fikk dessuten prioritert små og mellomstore bruk og korn på den gevinsten vi forhandlet fram, forklarte en tydelig fylkesleder før han slapp til Brita Skallerud.

 

Brita Skallerud på Vestfoldbesøk 

Brita Skallerud er 2.nestleder i Norges Bondelag og en del av forhandlingsutvalget. Hun sa seg helt enig med Müller. -Dette ble kun en akseptabel avtale! Vi vet hva denne regjeringen har gått til valg på og jeg tror det svir for FrP når de i år også må øke budsjettet til landbruket. Brita Skallerud delte som vanlig ærlig fra “det indre liv” i forhandlingene. Her skjer det mye som ikke skal ut i pressen…

  

Salen fulgte konsentrert med 

De nærmere 40 fremmøtte fikk som vanlig høre en krystallklar Skallerud orientere om strategiske vurderinger underveis i forhandlingene, hvilke saker de fikk endret på, hvilke saker Staten nektet å gi seg på og forhandlingsutvalgets endelige vurderinger hvorfor de til slutt signerte på årets jordbruksavtale. -Det ble spesielt mange interessante diskusjoner rundt struktur. Da er det godt å vite at vi har støtte fra alle landets
fylker og et samlet landbruk bak oss på at landbrukspolitikken nå må prioritere små og mellomstore bruk.

 

Brita Skallerud og salen

Også lekkasjer, SMSen fra Leif Forsell, forhandlinger langt på overtid og elementer som utsatt løsdriftskrav ble berørt. -Dette var utvilsomt de mest spesielle jordbruksforhandlingene jeg har vært med på, måtte Skallerud innrømme. Hun tilbakeviste at løsdriftskravet var avgjørende for at det ble avtale.

 

Det ble noen spørsmål fra salen om blant annet O+ tilskudd, forholdet til småbrukarlaget, omfordeling mellom produksjoner, korn/kraftfôr, tillegg for drift av tungtdrevne arealer og videre jobbing for en investeringspakke. Tilbakemeldingene fra de bønder og tillitsvalgte som tok til ordet var ganske entydige; de støttet forhandlingsutvalgets avgjørelser og roste innsatsen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag