Advarer mot ensidig fôring


06.12.18 Flere titalls storfe har blitt syke på grunn av ensidig fôring av ubehandlet halm, eller frøhøy. Noen har også dødd som følge av forstoppelse. Dette skyldes ikke importert fôr, men ensidig fôring med lavt fordøyelsig fôr. Et samlet fagmiljø har gått sammen om å sende ut en viktig advarsel. Varemottagerne har sendt medlinger direkte til sine leverandører, men vi gjentar advarselen her på
Grønt Fagsenter.

Les mer hos TINEALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag