7 av 10 griser er med i Dyrehelseprogrammet


13.12.18. Etter initiativ fra en samlet kjøttbransje ble det i januar 2018 vedtatt eget dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det viktigste tiltaket er at alle slaktegrisprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning. -Resultat av aktiv jobbing fra hele svinenæringa.

Nå må vi få med alle, sier Norges Bondelag, og viser til at fra 1. januar vil bonden få trekk i betalinga fra slakteriet om man ikke er med.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag