7 av 10 er imot million-kuttene Listhaug foreslår


10.05.14 Samme dag som Staten la frem sitt tilbud til landbruket foretok TV 2 en undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er imot kutt i overføringer i landbruket. Da TV 2 la fram statens tilbud som innebar budsjettkutt på 250 millioner kroner presenterte de samtidig en fersk undersøkelse som viser at 7 av 10 nordmenn er i mott kutt i overføringene til landbruket. – Jeg er ikke noe for at staten gir mindre til bøndene. Da er det jo snart ikke
noe jordbruk igjen her, svarer en av de TV 2 snakket med i forbindelse med  reportasjen.

 

7 av 10

 

Se TV2-reportasjen her (Krever innlogging)

 

Staten kom med et tilbud til bøndene som innebærer kutt i overføringene på 250 millioner kroner. Det innebærer at bøndene kun vil få litt over halvparten av hva andre grupper i samfunnet får.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag