6 anbefalinger fra grøntutvalget


Publisert: 31.03.2020

Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren har levert sin rapport med anbefalinger som skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer. Anbefalingene er listet opp under. Mer informasjon og hele rapporten kan du finne her.

Seks anbefalinger
Utvalget har valgt å gi seks langsiktige anbefalinger som i et 15-årsperspektiv skal resultere i et retningsskifte med vekst både i grøntmarkedet som helhet, og økt etterspørsel etter norskproduserte varer.

 1. Øke etterspørsel hos forbrukere og i de ulike markedskanalene
  Utvalget foreslår tiltak for å øke etterspørselen etter norske grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter hos forbrukerne og i markedskanalene.
 2. Utnytte den potensielle innkjøpskraften i offentlig sektor
  Utvalget mener at det offentlige må gå foran, og foreslår tiltak for å øke norskandelen av grønnsaker, frukt, bær, poteter, planteskole- og prydplanter i offentlige innkjøp.
 3. Løfte fram bærekraft som tydelig konkurransefortrinn
  Utvalget foreslår at det settes konkrete mål for bærekraft, at bærekraftskompetansen styrkes og det settes inn tiltak for å videreføre den gode statusen for plantehelse.
 4. Styrke produsentøkonomi og rekruttering
  Utvalget foreslår risikoavlastende tiltak og revitalisering av gartnerutdanningen.
 5. Øke kvalitet, styrke produktutvikling og utvide sesonger
  Utvalget foreslår tiltak for utvidet sesong, og forbedret kvalitet, lagerkapasitet og produktutvikling for norske grøntprodukter.
 6. Samordne strategisk satsing på forskning og innovasjon
  Utvalget foreslår tiltak for samordning av næringens innsats innen forskning og innovasjon, prioriterte områder for forskning og innovasjon og rekruttering av nøkkelkompetanse.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag