5000 underskrifter fra Jordvern Vestfold


18.11.15 I går reiste Jordvern Vestfold til Stortinget og overleverte 5000 underskrifter fra oppropet “Stopp nedbygging av matjorda nå”. I tillegg var det 8500 underskrifter fra oppropet “Si JA til #styrkjordvernet i Norge” fra Jordvern Oslo og Akershus, Jordvern Vestfold, Naturviterne og andre matjordvenner. Vidar Andresen og Sigbjørn Fjærvoll fra Jordvern Vestfold og Amund Kind fra Vestfold Bondelag møtte
representanter for næringskomiteen.

Les saken hos Jordvern VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag