45 på treskerdag


06.07.19 Det var godt oppmøte da prosjektet “Kornsatsing i Vestfold” arrangerte Treskerdag denne uka. 45 stykker møtte opp hos Thorbjørn Olsen og fikk praktiske tips om innstillinger og kontroll av treskeren. Det var også et innslag om å tenke på egen sikkerhet i en travel innhøstingssituasjon.


Treskerdag 020719 Treskere oppstilt ute Vestfold Bondelag Kornsatsing

Thorbjørn Olsen i Stokke hadde stilt gården til disposisjon.

Treskerdag 020719 Foredrag innendørs Vestfold Bondelag Kornsatsing

Foredragene ble holdt innendørs

Treskerdag 020719 Åge Bergan fra Bergan Maskin Vestfold Bondelag Kornsatsing

Åge Bergan fra Bergan Maskin snakket om innstillinger av treskeren ved tresking av frø og oljevekster

Treskerdag 020719 Knut Olav Omholt om HMS Vestfold Bondelag Kornsatsing

Knut Olav Omholt fra NLR Viken snakket om HMS i travle tider

Treskerdag 020719 Servering av pølser ute Vestfold Bondelag Kornsatsing

Det var servering utendørs

Treskerdag 020719 Servering Bra med folk Vestfold Bondelag Kornsatsing

Det var bra med folk som var samlet til en treskerprat

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag