3150 bondelagsmedlemmer i Vestfold


19.12.13. Her får en fornøyd org.sjef Elin Røed bekreftet at Vestfold Bondelag har nådd målet om 3150 medlemmer innen utgangen av 2013. -Takket være god innsats fra mange som har vervet i høst, understreker hun!


Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag

Medlemsutvikling Vestfold Bondelag 2000 2013

 

Norges Bondelag har gjennom vervekampanjen Tørre å spørre hatt fokus på medlemsverving det siste året.

 

Over 85% av bøndene i Vestfold er allerede medlemmer i Vestfold Bondelag og det er i tillegg mange andre mat- og landbruksinteresserte som er medlem. Antallet medlemmer  er som diagrammet over viser stadig stigende på tross av stadig færre aktive bønder.

 

Målsettingen for Vestfold Bondelag har vært å nå 3150 medlemmer i løpet av 2013 og både lokallag, fylkesstyret og ansatte har blitt utfordret til å verve medlemmer.

Elin verver medlem 3150 

Onsdag formiddag fikk org.sjef Elin Røed bekreftet at medlem nr 3150 var på plass!

– Takk til alle som har bidrattt! Men, medlemsregisteret er ikke fullt, så vi har plass til flere medlemmer, understreker hun.

 

Her kan du lese om mange gode grunner til å være medlem i Bondelaget!

Og gode medlemsfordeler.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag