250 ideer for næringsutvikling tilknyttet gårdsbruk


Her presenterer en det mangfold av spennende ideer som kom frem under et Ideforum 22 januar 1998. En god del av ideene var like, men etter en gjennomgang av alle forslagene sitter vi igjen med 250 ideer som Vestfold Bondelag kan benytte som et grunnlag for det videre arbeidet, skriver Gitte M. Idås i sin rapport. Lesere av denne rapporten står fritt til å benytte/utvikle ideene. Under følger ideene opplistet og hele rapporten er lagt ved for nedlasting.

 

250 ideer for næringsutvikling


Alternativ drift på deler av kornarealet 

 

 

En samling av muligheter? 

 

 

Denne rapporten foreligger som et resultat av et spennende prosjekt som Næringssenteret i Vestfold AS fikk i oppdrag av Vestfold Bondelag å gjennomføre. Ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet har vært Dag Stokland og Gitte M. Idås som prosjektleder.

 

Den sentrale utfordring i prosjektet har vært å finne andre måter å drive og bruke mindre lønnsomme kornarealer i Vestfold på.

 

Du kan laste ned hele rapporten eller se ideene under:

 

En understreker at en hver må kvalitetssikre ideene, men noen vil kanskje få hjelp til å se flere muligheter med egen gård en de i utgangspunktet trodde de hadde. lykke til.

3.2 Ideene 

 

Næringskategori:                                                                            

Frukt og bær 

Bruk av bark til dyrking av skogsbær, viktig – surhet i jorda               

Rognebær og einebær                                                                                   
           

Bruk av kornarealer til dyrking av ulike bærsorter                                            

Hyllebær, rognebær og hegg for likørproduksjon                                               

Eksklusive bærsorter (boysenbær, børnebær, villbringebær, markjordbær)

Fruktplantasjer                                                                                    

Tørking av frukt                                                                                        

Hermetikk og sylting for eksport                                                                       

Blåbær/craneberry                                                                                          

Eple/urteedikk                                                                                                   

Bær til purè produksjon (nype, tyttebær)                                                         

Vinproduksjon av frukt og bær                                                                         

Abonnement på frukt og grønt (økologisk)                                                       

  

Urter/blomster 

Urtedyrking til industriell produksjon                                                                 

Teproduksjon                                                                                                 

Blomsterenger                                                                                                 

Krydderproduksjon                                                                                        

Blomsterenga til benyttelse for skolen – herbarium                                            

Parfymeproduksjon                                                                                        

Purpursolhatt                                                                                                   

Linproduksjon til klær , dekorasjoner osv.                                                    

Produksjon av plantefarger                                                                             

Karve                                                                                                             

Forskjellige solsikkeslag                                                                             

Underleverandør til planteskole (potentilla, roser, rogn etc)                                   

Bomullsproduksjon                                                                                        

Medisinplanter                                                                                                

Tobakksplanter                                                                                               

Villblomstdyrking til tørkede blomster                                                          

Urter til lokal snaps                                                                                      

Kaffeplanter                                                                                                    

 

Dyrking av trær/trerelaterte produkter 

Ospedyrking                                                                                                   

Juletredyrking                                                                                      

Produksjon av pyntegrønt                                                                               

Elektrisk dyrking av or (vokser i dobbelt fart)                                        

Oppmalt or – eksport til Japan (brukes i soppdyrking)                           

Soppdyrking i kombinasjon med juletrær                                                    

Misteltein                                                                                                        

Dyrking av morelltrær og poppeltrær til kontormøbler                          

Planting av nye tresorter                                                                                  

Kombinere morelltrær og bier for honningproduksjon                              

Dyrke pil til kurvfletting                                                                              

 

Grønnsaker 

Videreforedling av tradisjonelle produkter                                                        

Abonnement på grøntleveranser, leveranse på døra, pakkeløsninger            

Økt grønnsaksproduksjon                                                                         

Egenproduksjon av importerte varer/vekster                                                   

Økologisk dyrking av grønnsaker til selvplukk                                            

“Husmorpoteter”                                                                                            

Bearbeiding av grønnsaker på gården                                                            

Produksjon av gamle norske grønnsaker, jordskokk                                           

Sukkerbeter (sukkerproduksjon)                                                                 

Karvekål                                                                                                         

Hvitbeter produksjon og foredling (importeres i dag, brukes i

næringsmiddelindustrien, dyrt i innkjøp)                                                          

Sjampinjong                                                                                                    

Utvikle av en potet som kan skrelles maskinelt                                             

Poteter produsert til industrisalat (behov – tidspunkt mai)                        

Dyrking av finere/dyre grønnsaker                                                                  

Dyrking kantarell                                                                                              

Dyrking av hvitløk                                                                                     

Dyrking av gresskar til mat (supper, bakervarer, kjøttvarer)                               

Dyrking av squash                                                                                    

Videreutvikling av produkter vi har i dag (ny forpakning/design)                  

 

 

  

  

Korn/kornrelatert virksomhet 

Humledyrking til brygging av øl                                                                    

Gårdsbryggeri                                                                                                 

Brenneri m/Vestfoldske tradisjoner utg. korn                                        

Korndyrking til Whisky produksjon og destillering av sprit                            

Nisjekorn, spesialkorn til bakerier, restauranter, helsekost                                 

Produksjon av lokalt øl                                                                                   

Fuglefrøproduksjon                                                                                        

Dyrking av havre for produksjon av “Gårdssjokolade”                               

Nye kornslag                                                                                                  

Linfrø                                                                                      
                       

Viltåkere                                                                                                         

Norske frokostblandinger                                                                                

Korn og annet grønt til dekorasjoner/pynt                                                      

Floghavre                                                                                                        

Maismel, sukker og soyaproduksjon                                                         

Anlegg for avskalling av spellthvete (gammel hvetesort)                                

Vestfold-øl m/bruk av egne kornsorter                                                       

 

Husdyr/vilt/ kjæledyr – relaterte produkter 

Hesteavl generelt (fjording spesielt)                                                                      

Sauekjøtt                                                                                                        

Hjemmeproduksjon og bearbeiding av ull                                                       

Kameloppdrett

Struts                                                                                                              

Storfekjøtt, melkeproduksjon                                                                               

Kaninfarm                                                                                                         

Hjorteoppdrett                                                                                    

Griseoppdrett                                                                                                    

Økologisk kjøttproduksjon                                                                                 

Slaktekjøtt returneres til bøndene for videreforedling til spesialprodukter

Frittgående gris – restaurantleveranser                                                    

Sopphunder (råtesopp, hussopp, kantareller osv)                                               

Kjøttfe og pyntegrønt i kombinasjon                                                               

Foredling og eksport i forbindelse med viltoppdrett                                         

Produksjon av snegler (delikatessemat)                                                         

  

Tjenester tilknyttet husdyr/ 

kjæledyrhold 

Kjæledyrpensjonat                                                                                        

Husdyradopsjon – leasing “kua mi”                                                                  

Bruk av kornarealer til hestebeiter                                                                  

Trøffeldyrking                                                                                                 

Sauebeite utenom kornsesongen                                                              

Storfebeite i kombinasjon med hjemmeslakting                                    

Sagflis til kjæledyr                                                                                             

Sauerensing av hunder                                                                        

Daghjem for hunder                                                                                    

Dyrekirkegård                                                                                                 

Samarbeid om beite (tilby hus og beitemark)                                                  

Kompostering av  husdyrgjødsel og matavfall (blomsterjord)                         

 

Brensel/El. forsyning/energi 

Biobrensel – grass, trevirke, oljer, pellets                                                    

Strømproduksjon fra elv/vannkraft                                                               

Halm til energi                                                                                                 

Vindmøller                                                                                                      

Raps til diesel                                                                                                  

Brenselbriketter av halm                                                                                   

 

Kunnskapsformidling/ 

Informasjon 

Skolehage, bruk av dyrket mark i undervisningsøyemed                          

Serie i avisene om bondens liv – holdningsskapende, økt betalingsvillighet            

Bonden som lærer, selge kunnskap til skolen, naturfag                                   

Yrkesliste over bønder (spisskompetanse, for løsning av spørsmål)               

Kompetansetun for videreforedling/utvikling/salg av landbruksprodukter     

Utleie av lærere til skolene (bønder, kokker)                                                          

Kurs og konferansesenter med naturopplevelser                                             

Kartlegge hva det er som er ulønnsomt å drive med – oppfølging                   

Bussing av ungdom til Oslo                                                                                   

Formidlingssenter for gårdstjenester (videokonsept for valg av tilbud) 

Bygdeopplevelser på internett                                                              

Samarbeid skole – landbruk – utarbeid et produkt som man kan tilby

skolene                                                                                                           

 

Fritid/rekreasjon/reiseliv                                                                               

Leie ut parseller uten faste installasjoner                                                   

Veiledning/opplæring i tilknytning til parsellutleie                                         

Besøksgård – dyr/hus/jord                                                                            

Ridebaner                                                                                                       

Travbane                                                                                                        

Område for modellflygning                                                                         

Kurbad                                                                                                           

Landskapsopplevelser m/servering og opplevelser i turterrenget                 

Kyststier med tilbud underveis                                                                       

Toaletter langs kyststiene -m/kroneautomater                                           

Elvepadling for småbarnsfamilier i Lågen                                                         

Padling på vann og elver generelt                                                                       

Overlevelsesturer i skogen                                                                              

Åpen gård med håndverk                                                                                 

Utvikling av miljølandsby – naturlekeplass                                                 

Motorcrossbaner                                                                                            

Golfbaner                                                                                                        

Motorsenter som aktivitetstilbud for unge                                                          

Bane for offroad sykling                                                                        

Visningsfjøs (bak glassvegg p.g.a. smittefare)                                           

Rullestol/handikap vennlige tur- og opplevelsesstier                                               

Tilrettelegging for jakt (oppdrett av vilt for jakt)                                              

Gocartbane                                                                                                     

Utstyrssenter for FRIFO (Friluftslivets fellesorganisasjon)                              

Eksklusiv jakt                                                                                                  

Grassgrodde parkeringsplasser i tilknytning til friluftsarealer            

Kulturlandskapsperle                                                                                      

Engelsk revejakt m/hund og hest i Andebu                                                         

Golfbane for amatører – “bondegolf”                                                                 

Nedslagsfelt for fallskjermhoppere                                                                    

Tårn for basehopping                                                                                          

Rundballer med halm, happening med halm – kunstnerisk uttrykk              

Tilrettelagt område for jakt og safari (foring av vilt, elgsafari)                       

Spilleautomater/simulatorer for opplevelser tilknyttet landbruket                     

Omvendt akvarium i Lågen (se på fisk)                                                      

Gårdsturisme/overnatting                                                                                  

Bondegårdsferie for slitne husmødre                                                                    

Senter for helsepleie/egenpleie og rekreasjon                                           

Hytteferie                                                                                                          

Rovdyrpark                                                                                                      

Minigolf                                                                                                            

Cowboysenter                                                                                                

Norsk variant av Disney-senter – kan slå sammen arealer/områder for

å få et opplevelsesland                                                                                   

Bane for radiostyrte biler                                                                                   

Hangglidersenter                                                                                             

Sykkelsturisme – overnatting                                                                            

Guidet turisme i utmark, f.eks. turer med hest og kjerre         

Rullebrettbane                                                                                                 

Botanisk hage -blomster og fugl                                                                       

Hyttelandsby                                                                                                   

Utleie av båt og fiskeutstyr                                                                               

Campingplass                                                                                                  

 

Høns/fugl -el. relatert virksomhet  

Fargerike fjær fra haner, fasaner til fluebinding                                             

Gåsefjær til penneproduksjon                                                                                 

Fasanoppdrett                                                                                                   

Tiur                                                                                         
                       

Oppdrett av rapphøns (trening for fuglehunder)                                          

Verpehøns                                                                                                      

Kvalitetskylling – alternativ til Prior                                                               

  

Diverse salgsvirksomhet 

Forbrukerpakker med for og strø                                                                 

Hagegjødsel i forbrukerpakker                                                                     

Uttak og salg av sand og grus fra jord                                               

Kattesand                                                                                                       

Kommisjonssalg av brukte landbruksmaskiner                                          

Halm til strø/fôr for kjæledyr

Halmbriketter for eksport (som u-hjelp)                                                  

Småskalameieri  med spesialprodukter                                                         

Grasfrø til eksport                                                                                               

Hver gård sin ost                                                                                            

Halmtapet                                                                                                         

Plenproduksjon og salg                                                                        

Tilby varer/produkter til kunde/industri hele året                                                

Tilbud av maskiner og arbeidskraft.

Tjenester for andre i bynære strøk – f.eks kutting av avfall fra plenklipp    

Alternativ matopplevelse – restaurant med økologisk mat                         

Restaurant med naturopplevelse – kjerrafisket                                         

  

Fisk – fiskerelatert produksjon/tjenester 

Produksjon av mark til sportsfiskere                                                               

Oppdrett av fisk i tank – avfall brukes til gjødsel                                    

Utsalg av levende fisk (kummer på land)                                                   

“Put and take”, fiskeopplevelser                                                                     

Foredling av fisk                                                                                         

Røyking av ål o.a. ferskvannsfisk                                                             

Utjevningsdammer                                                                                         

Krepseoppdrett (ferskvann)                                                                            

Laksemuseum

Elvekultivering – levende elver – salg av fisk                                                    

Produksjon og foredling av fiskeskinn/produkter                                       

 

Håndtverk 

Dreiing av knapper i tre (einer, gran)                                                                

Produksjon av lekeapparater i tre                                                                   

Oppussing/salg av gamle vedovner                                                                     

Salg av skinn som pynt                                                                                 

 

Diverse: 

Oppstalling av sirkusdyr (alternativ bruk av areal/bygninger)                       

Produksjon av matolje, eteriske olje (raps m.m.)                                         

EØS-sertifisering for sjekk av landbruksmaskiner                                          

Produksjon av røykevirke – eik/bøk/einer                                                   

Produksjon av biologisk mangfold (biotoper)                                           

Bobilparkering m/muligheter for dusj og toalett                                     

Rapsolje til drivstoff                                                                                              

Innsamling av brukte /gamle redskaper (antikk)                                               

Utnytte halm til kompasitt produksjon                                                     

Halm som del i matjordproduksjon                                                                

Halm som isolasjonsmateriale                                                                              

Forbrenningsovner- /anlegg for halmbriketter                                       

Foredling av flis til røyking                                                                                

Meglervirksomhet i regi av bondelaget – ressursbank for småskalavirksomhet

Formidlingskontor for underleverandører                                                      

Sentral for landbruksopplevelser i Vestfold                                                          

Næringsbygg                                                                                                   

Bondegårdsrestaurant                                                                                     

Utleie av arealer                                                                                    

Info-kampanje for å leie ut/selge ulønnsomme arealer                        

Eiersamarbeid – tilrettelegging av arealer                                                

Resipient for kloakk, rensing                                                                        

Nye samvirkeorganisasjoner                                                                                  

Landskapsutleie til kunstmalere                                                                 

Fly/helikopterbase                                                                                          

Regulere kornarealer til boliger                                                            

Leie ut arealer til kommuner ved idretts- og kulturarrangementer               

 

Grønne omsorgstjenesten 

Institusjoner for barn/gårdsbarnehager                                                 

Landsby – utleie av 20 dekar per husstand                                                          

Fosterforeldre for dyr                                                                        

Avlastningstiltak for  omsorgsyteren                                                             

Miljø og trygghet for eldre                                                                           

Villmarksleir for ungdom (overnatting under åpen himmel)                                   

“Rusa på livet” – opplevelser                                                                           

Opplæring av ungdom – stell og vedlikehold av landbruksmaskiner                  

Nærturisme                                                                                                     

4 H relaterte oppgaver/prosjekter                                                               

Fosterhjem                                                                                                      

Rehabiliteringssenter for slitne foreldre, næringslivsfolk og

 utbrente etablerere                                                                                            

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag