2015 er FNs internasjonale jordår


14.01.15. I forbindelse med at det er FNs internasjonale jordår i år, har sekretær i Jordvern Vestfold og rådgiver i Vestfold Bondelag, Amund Kind, blitt intervjuet av Østlandsposten. – Å ivareta dyrkbar jord er et internasjonalt, nasjonalt og regionalt mål. Da kan det bli vanskelig for lokalpolitikerne. Vi møter mange gode holdninger, men det butter likevel når politikerne skal fatte lokale vedtak. Men det er summen av mange små
omdisponeringer som til slutt blir veldig stor, sier han.

Les hele saken i Østlandsposten.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag