2015 blir Det internasjonale jordåret


10.12.14. FN har erklært at 2015 skal være Det internasjonale jordåret.

Målet med Det internasjonale jordåret er å øke bevisstheten om jordsmonnets betydning. Over en fjerdedel av verdens organismer finnes i jordsmonnet. Jord spiller en nøkkelrolle i tilgangen på rent vann, og for å forhindre katastrofer som flom og tørke. Les mer på nettsida til Skog og Landskap.

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag