Kurs i bruk av solenergi på gårdsbruk.


Publisert: 20.11.2020

Norges Vel gjennomfører i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Østafjells (NLRØ) og Telemark Bondelag et kurs i solenergi for gårdbrukere. I utgangspunktet skulle kurset vært holdt som et fysisk arrangement den 26. november, men på grunn av Covid 19 og smittesituasjonen vil kurset nå bli gjennomført digitalt på Teams. Teams er et enkelt og brukervennlig elektronisk verktøy å benytte for møter, så dette vil høyst sannsynlig fungere bra! Nedenfor finner dere opplysninger om kurset, og ved å klikke på lenken vil dere få tilgang til fyldig informasjon om dette kurset. På lenken kan du og melde deg på.

Tid og sted: NB! Dette kurset blir gjennomført digitalt på Teams og går over to kurskvelder: Torsdag 26. november kl. 18-21 og mandag 30. november kl. 18-21. Når du melder deg på blir du automatisk registrert som deltaker begge kurskveldene.

Deltakeravgift: 300 kr.

Mer informasjon om kursets innhold samt påmelding finner du her: https://kurs.norgesvel.no/kurs-solenergi-i-landbruket—telemark-2020012

Hjertelig velkommen til å delta!

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag