Sannsynlig med avlsverdier for metanutslipp i 2023


Publisert: 03.07.2020

Utslipp av metangass hos drøvtyggere får forholdsvis stor plass i klimadebatten. I siste utgave av Buskap, nr. 5 – 2020 er det en interessant artikkel om måling av metangassutslipp hos melkeku på individnivå, som grunnlag for fremtidige avlsverdier.

Målingen er en del av et prosjekt med navnet “Avl for klimavennlig storfe”. Prosjektet er et samarbeid mellom flere aktører i landbruket (Geno, Tine, FKA, NMBU og Nortura). Prosjektet skal legge til rette for å avle ei ku med lavt utslipp av metangass, i tillegg til gode produksjons- og bruksegenskaper.

Prosjektet skal blant annet måle metangassutslipp på individnivå i et utvalg av besetninger. Det vil skje i egne såkalte Green Feed metanmålere. Det vil og bli samlet inn data fra melkerobot i de besetningene som er med i prosjektet. Metangassutslipp sammen med annen type informasjon fra de samme dyrene vil bli genotypet, og danne grunnlag for avlsverdier for metangassutslipp. Går prosjektet etter planen, er det sannsynlig at det vil være grunnlag for avlsverdier for metangassutslipp i 2022 – 2023. Hvis tidsskjemaet holder er det sannsynlig at første generasjon NRF kyr valgt ut på grunnlag av metangassutslipp, vil være i produksjon i 2025 – 2026.

Landbruket leverer, – også i form av reduserte utslipp av metangass!

Jan Thorsen

Org. sjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag