150-års jubileum i Hedrum Bondelag


Invitasjon til Hedrum Bondelags 150-års Jubileum

Hedrum bondelag ble stiftet 16.03.1869 og har i år 150 års jubileum.  I den anledning ønsker vi å invitere alle medlemmene og innbudte gjester til jubileumsmarkering tirsdag 19. mars kl. 18.00 på Hedrum bygdetun.

I forbindelse med dette jubileet har vi vært så heldig og fått Odd Bjerke til å utarbeide en jubileumsberetning. Denne vil bli gjennomgått og utdelt på markeringen.

Elever ved kulturlinja ved Thor Heyerdal Videregående skole i Larvik vil stå for kulturelt innslag.

Det vil bli servert rømmegrøt med spekemat, og bløtkake.

Av hensyn til serveringen må vi ha påmelding og den går til Jørn Gjone på mail: jorn@risingregnskap.no, eller telefon 99786183,  innen torsdag 14. mars.

Vi ønsker alle velkommen. Er det spørsmål er det bare å kontakte undertegnede på telefon 95108095, eller nestleder Arne Martin Malerød  telefon 90019706.    

På vegne av Styret i Hedrum Bondelag

Torstein Lie

Leder

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag