13 mrd i omsetning for næringsmiddelindustrien i Vestfold


16.08.12. 2600 ansatte og 13 mrd. kr i omsetning for næringmiddelindustrien i Vestfold viser en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor har foretatt i forbindelse med arbeidet med å utvikle Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold. Råvarer fra regionen er en viktig forutsetning for industrien slik at rammebetingelsene til jordbruket blir avgjørende komponent også for næringsmiddelindustrien heter det i rapporten.

 

Last Næringsmiddelindustrien rapport 2012 (pdf)

 


NORTURa Sem

 

Fra rapporten sakses:
 

Næringsmiddelindustrien

Sammenlignet med andre fylker har Vestfold en betydelig næringsmiddelindustri, med flere
store aktører. Foredling av kjøtt er den største næringen i Vestfold, hvor de to største
aktørene, Nortura og Fatland, har store anlegg. Samlet sett har kjøttindustrien i Vestfold større
omsetning enn virksomheter som Kongsberg Maritime AS eller Scandinavian Bunkering AS
som er de to største virksomhetene i Vestfold.


Med tanke på landbruk er det likevel den store hagebruksnæringen og kornproduksjon som
skiller Vestfold fra resten av landet. Grønnsaksproduksjon krever høy kvalitet på jordsmonnet
og lang vekstsesong, og her er Vestfold i en særstilling. Vestfold er blant annet det nest største
potetfylket, etter Hedmark (SSB 2012a).

 

I kornproduksjon er Vestfold en del av Viken området, som produserer om lag 60 prosent av den samlede kornproduksjonen i Norge.

Vestfold omfavner om lag 9 prosent av det nasjonale kornarealet og 19 prosent av landets matkornareal (SSB 2011).

 

Last Næringsmiddelindustrien rapport 2012 (pdf)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag