10 år med Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk i Vestfold


26.03.16 Vestfold lokallag av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk (FNR) avholdt sitt årsmøte på Gavelstad Gjestegård i Lardal mandag 14. mars. Samtidig markerte lokallaget sitt 10 års jubileum. Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk er en landsomfattende partinøytral organisasjon med over ni tusen medlemmer. Herav 265 betalende medlemmer i Vestfold. I denne artikkelen kan du se bilder og referat fra dette møtet som trakk fullt hus.


Helt fra stiftelsesmøtet 18. november 2005 har Helge Røsholt fra Styrvold vært leder i laget. Han ble da også gjenvalgt på årsmøte. Drøyt seksti av lagets medlemmer fikk med seg interessante innlegg fra Nils Solberg leder i FNR sentralt og Espen Marker rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn Vestfold. I tillegg viste naturfotograf Jan Grønseth fra Hof en smakebit av «Helt naturlig». En naturfilm som vises på NRK «Ut i naturen»
til høsten.  

 

Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk er en landsomfattende partinøytral organisasjon med over ni tusen medlemmer. Herav 265 betalende medlemmer i Vestfold. FNR mener blant annet at kjerneområder og soner for rovdyr er en kunstig geografisk inndeling som gir urimelig belastning for enkeltpersoner og lokalsamfunn i rovdyrområdene. Bestandene må balanseres mot en aktiv bruk av utmarksressursene. FNR mener også at rovdyrforvaltningen må underlegges lokal folkevalgt styring og kontroll.
Videre mener organisasjonen at uttak av rovdyr som gjør skade må skje raskt og effektivt. Folkeaksjonen sier nei til en fast ulvestamme i Norge.

 

Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk arrangerer kunnskapsbaserte møteplasser over hele landet mellom folk, politikere, forvaltning og forskere. I tillegg driver de nyhetsformidling via www.rovdyr.org 

 

FNR 140316 nytt styre

Nyvalgt styre i Vestfold lokallag av FNR, fra venstre: Leder Helge Røsholt fra Styrvold, nestleder Einar Gabriel Løken fra Holmestrand, Terje Brattestå fra Husøy og 1. vararepresentant Terje Gjersøe fra Revetal. Styremedlem Svein Kvalevåg fra Hedrum var ikke til stedet da bildet ble tatt.

 

Nils Solberg er leder av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk  sentralt. Han gratulerte Vestfold med 10 års jubileet. Og sa at det alltid er trivelig å delta på møtene i Vestfold. For møtene er alltid godt besøkt og har et høyt faglig innhold. Solberg kunne videre opplyse at gjeldende bestandsmål for ulv i Norge er tre årlige ulvekull i ulvesonen. Det er mye som tyder på at det reelle tallet i virkeligheten er sju. Ulvebestanden i Sverige
er stor og rekrutterer streifdyr, som sannsynligvis vil komme til Vestfold i løpet av sommeren. Dette vil skape nye utfordringer og konflikter for blant annet beitenæringa, sa han.

 

Rovviltnemda.  

Jon Olav Knotten er medlem fra Vestfold i Rovviltnemda region 2, som omfatter fylkene Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold. Rovviltnemda har meldt om oppstart av revisjon av forvaltningsplanen for rovvilt. Jon Olav Knotten sa han gjerne tar i mot innspill til planarbeidet. Forvaltningsplanen skal vedtas før beitesesongen 2017.

FNR 140316 Innledere årsmøtet

Innledere på årsmøtet i FNR Vestfold, fra venstre: Helge Røsholt, naturfotograf Jan Grønseth, leder i FNF sentralt Nils Solberg, Espen Marker rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn Vestfold og Jon Olav Knotten medlem av Rovviltnemda region 2.

FNR 140316 Servering

Mangs Netskar på Gavelstad Gjestegård serverte Hjortegryte til 10 års jubilantene. Fra venstre Terje Brattestå, Mangs Netskar, Helge Røsholt og Jon Olav Knotten.

FNR 140316 Fullt hus

Som alltid når Vestfold FNR arrangerer møter er det fullt hus.

 

Alle foto: Olav Nordheim.

 

Takk til Olav Nordheim for bilder og tekst


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag