Informasjonsmøte om tørken

Publisert: 16.06.2023

Vestfold Bondelag inviterer til informasjonsmøte:

Tørka gir bonden utfordringer

Mandag 26. juni kl 19.00 på Skjeestua, Stokke (adresse: Stokkeveien 152)

(Det blir et eget møte i regi av Telemark Bondelag 4. juli på Bø Hotell)

Program:

  • Velkommen v/Hans Jørgen Olsen Røren, leder Vestfold Bondelag
  • Hvordan jobber Bondelaget med tørken? v/ Egil Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag
  • Informasjon om tilskuddsordningen ved avlingssvikt og annet regelverk v/Mona Skjæggestad m- fl, Statsforvalteren
  • Hvordan ser det ut for kornet? v/Ingvild Evju, NLR Viken
  • Stress, bekymring og psykisk helse – hvor finnes det hjelp? Kort informasjon v/Silke Hansen, NLR-HMS
  • Åpen spørretime – kom med den egne spørsmål, bekymringer eller gode idèer. Gartnerhallen, TINE, Felleskjøpet, Nortura, NLR, Bondelaget og Statsforvalteren svarer

Vi serverer Gjennestads hjemmebakte kringle og kaffe.

Ta gjerne initiativ til samkjøring fra eget nabolag!

Møtet er gratis, uten påmelding og arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Nortura, Felleskjøpet Agri, TINE og Gartnerhallen

Ved spørsmål kontakt Vestfold Bondelag: 333 63200 vestfold@bondelaget.no

Invitasjon til møte om tørken 26.06.2023 Vestfold Bondelag