Informasjonsmøte om tørken

Publisert: 19.06.2023

Telemark Bondelag arrangerer møte om konsekvensene av tørken og mulige tiltak i tida som kommer.

Forsommeren har dessverre vært sterkt preget av tørt vær, som har satt sterkt preg på avlingene så langt. Det har kommet noe regn i det siste, og det er ventet mer til uka som kommer. Variasjonene er imidlertid store, og for en del kornåkrer er det for seint, – kornet skyter og «løpet er kjørt». Det ser bedre ut eng- og beitearealene, men mye tyder på at den totale vekstsesongen for gras dessverre vil kunne bli markert dårligere enn i et normalår.

Med dette som bakgrunn arrangerer Telemark Bondelag i samarbeid med Statsforvalteren i Telemark, Norsk landbruksrådgiving Østafjells og Felleskjøpet Agri et møte om situasjonen tirsdag den 04. 07. kl. 19:00 på Bø Hotell. Kaffe og kake vil være tilgjengelig fra kl. 18:30.

Vi byr på følgende program for kvelden:

–  Velkommen ved leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland.

– “Tilskudd ved avlingssvikt” – hvordan fungerer ordningen og hva er det viktig å huske på ved registrering og søknad, v/ Everdien van Weeghel, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

–  Råd for hvordan en best utnytter grovforarealene resten av vekstsesongen, v/ Mari Hage Landsverk, Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

–  Riktig bruk av kraftfôr i kombinasjon med begrensede mengder grovfôr, v/Pål G. Haugestøyl, Felleskjøpet Agri.

–  Aktuelle tiltak i kornåker sterkt preget av tørke, v/ Olav Jarle Røsholt, Felleskjøpet Agri.

– Hvordan ta vare på seg selv og andre i vanskelige tider, v/ Trude Flatland.

Det vil bli god anledning til å stille spørsmål og kommentarer i løpet av møtet.

Fyll bilen med kollegaer og reis til Bø denne kvelden, – for gode råd og en god prat over kaffekoppen.