Klimatiltak og klimakalkulator i kornproduksjon

Publisert: 02.01.2024

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp og samtidig få en økonomisk gevinst?

NLR og Klimasmart Bonde Vestfold og Klimasmart Bonde Telemark inviterer til møter om klimatiltak i grovfôr- og kornproduksjon.

I Telemark:
Torsdag 4. januar på Morgedal Hotell. Grovfôr.
Tirsdag 9. januar på Landbrukets Hus, Gvarv. Korn.

Mer informasjon om alle møtene i både Vestfold og Telemark her