Klimatiltak og klimakalkulator i grovfôrproduksjon

Publisert: 02.01.2024

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp og samtidig få en økonomisk gevinst?

NLR og Klimasmart Bonde Vestfold og Klimasmart Bonde Telemark inviterer til møter om klimatiltak i grovfôr- og kornproduksjon.

I Telemark:
Torsdag 4. januar kl 19.00 på Morgedal Hotell (Grovfôr) og
Tirsdag 9. januar kl 19.00 på Landbrukets Hus i Gvarv (Korn)

Se mer informasjon om alle møtene i både Vestfold og Telemark her