Streiken i Felleskjøpet – fôrmangel ?


19.09.19. Ifølge Felleskjøpets nettsider er ingen kornmottak i Vestfold stengt, men butikken i Larvik er stengt, og Barkåker har redusert åpningstid. Fabrikken på Kambo går med redusert produksjon, og i den forbindelse har vi fått følgende melding fra Mattilsynet: “Mattilsynet følger med på konsekvensene for dyrevelferden av den pågående streiken hos Felleskjøpet Agri.  Mattilsynet melder
dette videre til Landbruks- og matdepartementet.  Hvis det oppstår akutt mangel på fôr i besetninger, ønsker vi at bonden/produsenten varsler sitt lokale Mattilsyn på tlf. 22440000.  Hvis streiken får andre akutte følger for dyrevelferden, ønsker Mattilsynet også å få melding om dette”ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag