Politikerne ga alt på Tufte Gård


Publisert: 30.08.2023

Tirsdag samlet Vestfold Bondelag alle partier til valgkamparrangement på Tufte Gård i Horten. Målet var å få satt viktige landbrukspolitiske saker på dagsorden, både for å øke kunnskapen til de politikerne vi skal velge i høst, samt å få fram eventuelle skillelinjer mellom partienes landbrukspolitikk.

Men først måtte de jo få testet seg i “Partienes mesternes mester”!

På lag 1 plasserte vi dagens regjeringspartier, AP og SP + støttepartiet SV.

Lag 2 ble temmelig blått, med H og FrP og halve KrF, som jo er trent i å være ganske delt på midten.

Lag 3 ble da resten av KrF, og en del andre partier som kan vippe valgresultatet i både den ene og andre retningen; MDG, Venstre og Rødt.

Vi ba de fokusere på teambuilding, men det ble raskt klart av ønske om å vinne også trigget konkurranseinstinkt og engasjement! Lag 1 fikk begynne litt pent med erteposekasting. Først ut var SVs 2.kandidat Kristian Erling Sommerseth. De andre fulgte spent med.

Noen beskyldte SP for å ha et fortrinn på melkespannkasting! Her får i hvert fall Per-Asbjørn Andvik til et av dagens lengste, og utvilsomt det høyeste, kast.

Noe mer overraskende var det for mange at det var KrF som hadde den råeste øksekasteren! Helge Ivar Vågen lyder nå kallenavnet “øksemannen” (!!!) og lag 3 tok verdifulle poeng.

Her jubler Høyres 1. kandidat Anne Strømøy og resten av laget for treff i MM Ringspill!

Nedenfor kan du se flere bilder fra “Partienes mesternes mester” og også se hvem av lagene som vant. Vi kan røpe såpass at vinnerlaget var best i både øksekasting, melkespannkasting, mutterkasting og shuffelbord.

Aina og Olaf Tufte har bygd om deler av låven til flotte konferanse- og selskapslokaler. Lunsjen ble servert der. Det er derimot bare noe av alt de tilbyr på Tufte Gård. Aina orienterte blant annet om deres Inn på Tunet tilbud og gjorde politikerne oppmerksomme på noen forhold rundt støtteordninger som hun ba de endre på. Olaf var tydelig på viktigheten av norsk matproduksjon, at lønnsomheten må økes for at nye generasjoner skal kunne ta over gården og at politikerne må høre på kunnskapen og erfaringen vi bønder sitter på når de skal bestemme framtidas landbruk.

Innledningene fra fylkesstyremedlemmene gjorde inntrykk på politikerne.
Innledningene fra fylkesstyremedlemmene gjorde inntrykk på politikerne.

Nestleder Inger Synøve Johnsen innledet og inviterte partiene opp til debatt. -Vi i Bondelaget er ikke gift med verken Senterpartiet eller noen av dere andre partiene. Det er garantert bønder som stemmer på alle partier, og det finnes bønder som er engasjert i alle partier, men Bondelaget er partipolitisk uavhengige, understreket nestlederen.

Før politikerne slapp til fikk alle fylkesstyremedlemmer anledning til å holde hver sin 2,5 minutters innledning. F.v stående i bakgrunnen Ole Andreassen, Karin Langaas, Hans-Wilhelm Wedel-Jarlsberg, Thomas Pettersen, Hans Kristian Berge og Kjell Erik Strand. Det var personlige og gode innlegg som berørte klimaarbeidet, dyrevelferd, avrenning til vassdrag og Oslofjorden, Vestfolds grøntproduksjon, rekruttering, utdanning og jordvern.

Debatten ble ledet av Anne Ekornholmen fra Nationen.
Debatten ble ledet av Anne Ekornholmen fra Nationen.

Og hva sa politikerne?

Ekornholmen startet med å kreve et ja eller nei fra alle partier om de kunne støtte en nullvisjon for nedbygging av matjorda i Vestfold. Alle partier svarte ja til dette, bortsett fra Høyre, som ikke strakk seg lenger enn til tja.

Videre kom vi inn på en renere Oslofjord og hvordan landbruket kan bidra til dette. Her var alle partier enige om at vi må finne gode kunnskapsbaserte løsninger som også ivaretar matproduksjonen. Og heller stimulere til ønskede tiltak framfor å innføre krav. De ønsket å lytte til kunnskapen bønder sitter på, supplert med ny fagkunnskap. Dessuten ble det gjort et viktig poeng av at vi må samarbeide på tvers av regioner og sektorer for å lykkes med å få renere vann.

Vestfolds naturbruksskoler, Melsom vgs og Gjennestad vgs, fikk skryt og skal vite at de har stor støtte blant alle partier i Vestfold. Og det skulle bare mangle, for konklusjonen i flere av debattene var jo at kunnskap er nøkkelen til å løse mange av utfordringene vi står foran!

I påfølgende debatt om rekruttering ble det påpekt at det ikke hjelper på med intern klaging og syting. Etter noen runder var det derimot enighet om at det er realiteten, og ikke nedsnakkinga, som er problemet. Flere partier trakk fram at bedre lønnsomhet er nøkkelen for å løse rekrutteringsutfordringene til landbruket.

Debatten viste at fylkespartiene i Vestfold har stor forståelse for landbruket. Skillelinjene i landbrukspolitikken er nok tydeligere på nasjonalt nivå.

Fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren takket alle partier for god innsats både i debatten og gjennom dagen! Og han sendte med de noen ord til ettertanke:

-Dere skal få et glass hver med en kilo såkorn av meg. Det såkornet koster meg omtrent 10 kroner. Avhengig av vær og vind gjennom sesongen gir normalt det såkornet en avling som er verdt ca 100 kroner. Hvis man baker brød av det kornet stiger kanskje verdien til 2000 kroner! Og så kan man jo stille seg spørsmålet hva det er verdt dersom vi en dag ikke har mat på bordet og i kjøleskapet? Da har kornet plutselig uendelig verdi. Slik er det med verdien av mat og matproduksjon!

Og hvem var det så som vant Partienes mesternes mester?

Det var lag 2 med Anne Strømøy og Jan Birger Løken fra Høyre, Knut Andvik og Ingar Eiksbråten fra FrP og Benedicthe Lyngås fra KrF som stakk av med seieren og kan kalle seg Mesternes Mester blant partiene i Vestfold!

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at bøndene på bildet ikke nødvendigvis har noen annen tilknytning til disse partiene enn at de var med som heiagjeng gjennom løypa… 🙂

Så er det opp til deg og meg å bestemme hvem som vinner kommune- og fylkestingsvalget 11.september! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag