Nytt eller gammelt grøftetilskudd?


Publisert: 14.06.2023

Bilde: Torgeir Tajet NLR Viken

I årets jordbruksforhandlinger ble partene enige om å øke tilskuddssatsene for drenering fra 1. juli. Nye satser er 4 000 kroner per dekar og 61 kroner per løpemeter grøft, avgrenset til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal.

Endringene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2023.

Av hensyn til blant annet vannmiljøutfordringer, skal arealer med korn, grønnsaker og poteter fortsatt prioriteres ved fordeling av midler.

Så er det en del som allerede har fått innvilget tilskudd etter gamle satser. Hva med de?

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket ikke er påbegynt

Søkere som har fått innvilget tilskudd før 1. juli etter gamle satser, kan trekke gammel søknad og sende ny søknad etter 1.juli hvis arbeidet på det omsøkte arealet ikke er påbegynt. Kommunen må da fatte nytt vedtak om tilskudd. Samtidig skal kommunen inndra tidligere innvilget tilskudd. I tillegg til endret tilskuddssum, kan det bli ny arbeidsfrist. I mellomtiden kan også planene ha blitt endret. Foruten god forvaltningsskikk og ryddig saksbehandling, vil denne praksisen bidra til å sikre korrekte statistikkopplysninger.

For søknader som kommunen ikke har behandlet før 1. juli, kan søker tilsvarende trekke gammel søknad og søke på nytt etter 1. juli.

Behandling av søknader som er sendt inn før 1. juli der tiltaket er påbegynt

Etter forskriftens § 3 kan det ikke gis tilskudd der tiltaket er påbegynt. Dette betyr at det ikke kan gis tilskudd etter fornyet søknad og med nye satser i slike tilfeller.

Annen informasjon om ordningen og faglig veiledning

Les mer om tilskudd til drenering på Landbruksdirektoratets nettside.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag