Integrert plantevern i veksthus


29.09.17. I regi av prosjektet “Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer” blir det jevnlig publisert nyttige fagartikler.  Rådgiver Veksthus, Norsk Landbruksrådgiving Viken, Annichen Smith Eriksen, har samlet de artiklene hun har skrevet om integrert plantevern i tomat, agurk, krydderurter, utplantingsplanter og julestjerner.  Under “Les mer” finner du link til disse artiklene.


Artikler som er publisert er klikkbare. De som ikke er klikkbare er kommende artikler.

 

I 2016 skrev hun disse artiklene: 

Del 1. Generell informasjon om Integrert Plantevern (IPV) 

 

Del 2. Informasjon om IPV i 5 veksthuskulturer 

“Informasjon, utvikling og utprøving av tiltak innen integrert plantevern i veksthuskulturer”.  

Delprosjekt 1. Nettbasert informasjon om integrert plantevern i veksthus. 

Prosjektet er finansiert med midler fra jordbruksavtalen via Handlingsplan for bærekraftig

bruk av plantevernmidler.

 

Mål med delprosjektet 1 er å samle, oppdatere og skrive nye oppskrifter for bruk av integrert plantevern i veksthuskulturer og gjøre dem lett tilgjengelig for veksthusprodusenter.

Metodene som beskrives i denne artikkelserien skal være praktiske og økonomiske gjennomførbare under de forutsetninger som finnes i norske gartnerier.

 

NIBIOs nettside ligger “IPV-veileder for utplantingsplanter”. Denne veilederen fokuserer på generelle metoder/strategier for bruk av Integrert plantevern (IPV) ved dyrking av utplantingsplanter.

Artikkelserien på nlr.no inneholder mer konkrete data for praktisk bruk, blant annet om bruk av nytteorganismer og aktuelle plantevernmidler. Informasjonen i disse to strategiene utfyller hverandre og er samkjørt via linker.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag