Fortsatt pelsdyrnæring i Norge


21.12.16 I går kom næringskomiteens endelige innstilling om pelsdyrnæringen. Et flertall bestående av regjeringen, Sp og Krf går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, men med blant annet skjerping av kravene til hold av mink. Kun bønder som deltar i et nytt dyrevelferdsprogram kan ha gruppehold. De som ikke klarer å oppfylle kravene må redusere antallet mink i hvert bur til maks to. Leder i Norges Bondelag, Lars
Petter Bartnes, er godt fornøyd med innstillingen. – Dette sikrer en bærekraftig utvikling for næringen og er i tråd med Norges Bondelag sine innspill til Næringskomiteen, sier Bartnes.

Les mer hos Norges Bondelag  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag