Den viktigste informasjonskanalen for vestfoldlandbruket!

  • Saker fra Vestfold Bondelag og fra andre organisasjoner i Vestfold
    (Landbruksrådgivinga, Norsvin, Tine, Bygdekvinnelaget, Jordvern
    Vestfold m fl)
  • Saker innsendt av lokale Bondelag
  • Linker til andre sider der det er viktige saker for vestfoldbonden
  • Linker til generelt landbruksstoff
  • Aktivitetskalender med oversikt over arrangement i fylket