Webinar: Kompostering av gårdsavfall

Publisert: 11.04.2023

Lær om hvordan du kan nyttiggjøre deg av tilgjengelige næringsstoffer på gården ved å lage kompost.

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, arrangerer webinar 18. april kl. 13 til 14.

Tema

Hvordan kan du nyttiggjøre deg av tilgjengelige næringsstoffer på gården, som husdyrmøkk, rundballer, og ressurser som ellers faller utenfor næringskretsløpet på gården?

I webinaret lærer du grunnleggende prinsipper for kompostering av gårdsavfall. Kari Bysveen fra NLR Innlandet forteller hvordan.

Påmelding

Meld deg på i dette skjemaet.

Teamslenke til webinaret blir sendt dagen før webinar.