Webinar: Hvorfor og hvordan måler man regenerativt landbruk?

Publisert: 27.04.2022

Hvorfor og hvordan måler man regenerativt landbruk?

Et regenerativt landbruk er et landbruk som fremmer biologisk liv og aktivitet i jordsmonnet. EOV er en praktisk feltmetodikk for å vurdere i hvilken grad en landbruksproduksjon er regenerativ eller ikke, og den første sertifiseringsordningen som måler økosystemets helse på landbruksarealer. Prosjektet “Målretta beiting for bedre jord- og økosystemhelse” er et samarbeidsprosjekt mellom Regenerativt Norge og 5 regioner i Norsk Landbruksrådgivning. Her bruker bonden, i samarbeid med NLR rådgiver og rådgiver i Regenerativt Norge – EOV for å vurdere økosystemet på sin gård.

Taler: Ulf Ullring er biolog med spesialisering innen planteøkologi, kulturlandskap og dyrenes påvirkning. Som bonde i Valdres startet han opp med «Helhetlig forvaltning» med gammel norsk spelsau og bruk av utmarksfjellbeite. Senere jobbet Ulf som instruktør og mentor, og fra 2010 med Savory Institute. Han startet Nordic Savory Hub, med Jørgen Anderson (Sverige). Fra 2016 var han med på å utvikle Ecological Outcome Verification (EOV) protokollen til Savory Institutt i Master Verifier group. I dag overvåker han implementeringen av EOV i Norge og Sverige.

Påmelding: Webinar (microsoft.com)