Webinar “Beiting – rettigheter og plikter” – for medlemmer i Bondelaget

Publisert: 06.02.2022

Vestfold og Telemark Bondelag inviterer til fagmøte om beiterett og gjerdeplikt

Onsdag 9. mars kl 19.00 på Teams

Advokat i Norges Bondelag Erlend Stabel Daling svarer på det medlemmene lurer på.

Representanter fra Gjensidige vil også være tilstede.

Møtet legges opp som spørsmål og svar. Det blir ikke et foredrag, men deltagernes spørsmål avgjør hvilke tema som blir tatt opp. Deltagerne bør derfor forberede spørsmål om det de lurer på.

Bondelaget har mottatt mange henvendelser med spørsmål om beiting og rettigheter. Spesielt etter rettsaken om erstatning av ferdigplen.

Møtet er forbeholt medlemmer i Bondelaget.

Meld deg på her innen 6. mars

Erlend Stabell Daling er advokat i Norges Bondelag