Vurderer du å kjøpe eller selge gård?

Publisert: 13.09.2022
VURDERER DU Å KJØPE ELLER SELGE GÅRD?
Pilar Regnskap i samarbeid med DNB og Tenden Advokatfirma ønsker velkommen til en temakveld om dette 27. September kl. 18:00 – 21:00. Arrangementet er gratis.

Agenda:
– Presentasjon av Pilar sitt tjenestetilbud v/ Jan Per Stokke

  • Hvem er partene?
  • Hva bør bonden gjøre selv av forberedelser?
  • Gjennomføringen
  • Oppgjør og kontrakter

– Finansiering ved kjøp av landbrukseiendommer v/Guro Huseby i DnB
– Verdsetting av gårdsbruk v/ Per Einar Hoff

  • Takstprinsipper
  • Ulike typer takster

– Ulike juridiske temaer ved eierskiftet – med vekt på kjøpers situasjon ved overtakelse av gårdsbruk v/ Lene M. Aas Thorstensen i Tenden Advokatfirma

Sted: Gjennestad Videregående Skole, Amfiet, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke.

Påmelding: post@pilarregnskap.no senest 26. September.

Servering:  Enkel servering.