AVLYST- Viktig møte om avrenning – område Hasle, Unneberg, Rove og Vårnesvassdraget

Publisert: 23.02.2022

Kort frist og få påmeldinger gjør at landbrukskontoret avlyser dette møtet. Interesserte oppfordres i stedet til å delta på tilsvarende møte mandag 28/3 på Furuegg.

Viktig møte om avrenning – område Hasle, Unneberg, Rove og Vårnesvassdraget

Matjord og næringsstoffer er to av våre mest verdifulle ressurser for matproduksjon i Norge, og som vi har et ansvar for å ta vare på. Når jord og næringsstoffer renner ut i vassdragene er det et tap for bonden og ressursene blir plutselig et problem; vannkvaliteten reduseres og det skapes uønsket algevekst.

I de siste årene har vi økt vår kunnskap om hvor mye jord og næringsstoffer som går tapt i vassdragene ved bruk av avanserte modeller og vannprøvetaking. I tillegg vet vi mye mer om effekten av smarte tiltak som kan hjelpe oss å holde matjorda på jordet og bedre jordkvaliteten, og som i tillegg kan være økonomisk lønnsomme.

Landbrukskontorene i gamle Vestfold inviterer til informasjonsmøter i samarbeid med lokale bondelag. Det arrangeres et møte “per vassdrag”.

Dette møtet for område Hasle, Unneberg, Rove og Vårnesvassdraget arrangeres på Gjennestad vgs torsdag 3. mars kl 19.00

Vi vil informere om:

  1. Hva sier vannprøvene fra bekkene i området? – Vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls
  2. Hvordan holde jorda og næringsstoffene på jordet – NLR Viken, Hanna Næss Holm
  3. Hva kan jeg få tilskudd til? Konkrete eksempler – Landbrukskontoret
  4. Gjennomføring av tiltak i de siste årene og planer frem til 2027. Kommer det nye regler? – Vannområdekoordinator Miguel A. Segarra Valls

Det vil bli servert kaffe og noe godt å bite i. Vi ber dermed om at du melder deg på senest 2 dager før møtet ved å enten sende en SMS til 94241180 med navn og møtet du vil delta i, eller registrere deg gjennom denne lenken: https://forms.gle/24st741qcUUUjdzC9

Vel møtt!

Arrangør: Landbrukskontoret og vannområdekoordinator i samarbeid med lokale bondelag