Vestfold Frøavlerlag inviterer til frøkurs tirsdag 9.april kl. 10-15

Publisert: 27.03.2024

Hovedtema blir tilpasset gjødsling til variasjon på det enkelt skiftet, presisjonsgjødsling. Dette bør passe godt i forhold til det nye store frøprosjektet «SmartSeed» som starter i år, og hvor dere frøavlere bidrar i finansieringen med fondsmidler. Vi skal også innom plantevern, ugrasbekjempelse og vekstregulering. Vi vil fokusere på artene timotei, engsvingel, raigras og strandsvingel. Det er litt nytt både innenfor ugrasbekjempelse og vekstregulering.

For gjennomføring av kurset får Vestfold Frøavlerlag hjelp av Yara og NLR

Les mer hos NLR om program og påmelding: Frøkurs tirsdag 9.april -… | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)