Våronn- plantevernmøte. AVLYST p.g.a. korona-situasjonen.

Publisert: 21.01.2020

Arrangementet er avlyst p.g.a. korona-situasjonen. 

Felleskjøpet og NLR Viken inviterer til våronn- plantevernmøte fredag 13. mars kl 09.30 på Gjennestad Gartnerskole.

Temaer er; Nyheter innen plantevern i korn, Buffersoner, Ozon høsthvete – utfordring med proteininnholdet, Plantevern i grønnsaker, Beising av poteter/ jordbehandling, Tørråte, Hvordan bruke Proxanil og Cymbal best mulig, Vekstavslutning i potet – forsøk i 2019, og Erfaringer med Gozai og Spotlight Plus.

Program 13. mars/