Vårmøte Vestfold sau og geit

Publisert: 16.03.2023

Vårmøte i Vestfold sau og geit

Tema; Parasitter hos sau; forebyggende tiltak og behandling

ved veterinær Trond Svare.

 

Invitasjon finner du på nsg.no/vestfold/